فانوسک

برای مشاهده اندازه واقعی عکس، روی آن کلیک کنید

زمزمه:
ستاره های سربی، فانوسکای خاموش
من و هجوم گریه، از یاد تو فرامـــــــــوش

Share

Advertisements
فانوسک

سفر

برای مشاهده اندازه واقعی عکس، روی آن کلیک کنید

سفر کردم که از یادم بری دیدم نمیشه

آخه عشق یه عاشق ب
ا ندیدن کم نمیشه

غمِ دور از تو موندن یه بی بال و پرم کرد

نرفت از یاد من عشق، سفر عاشق ترم کرد

Share

سفر

وقتی نمی تونی نگاهتو از دسکتاپ بگیری

خداوند می فرماید لذت ببر و شاکر باش که چشمانت هنوز لایق دیدن زیبایی ها هستند

 

پ.ن: مگه نه اینکه دنیا دو روزه؟ پس یه دقیقه بیخیال جاهای گندش، تصور کن که این مخمل کهربایی رو لمس می کنی. گرمای تنش، روحش رو به عنوان یه موجود زنده تصور کن که زیر انگشتات نشسته


 

Share

وقتی نمی تونی نگاهتو از دسکتاپ بگیری

انگشت تا انگشت

  

48

عکس نویسی کلاً فعالیت جالبیه و منم خیلی دوستش دارم. از این کارا زیاد خواهم کرد، هر موقع که بهانه اش دست بده

 

بعضی انگشت ها گل بی جان را طرح می بخشند تا زینت چشمی باشد یا آلتی برای شکستن، انتخاب با من است؛

بعضی انگشت ها روی ماشه می روند تا حمله کنند یا دفاع، انتخاب با من است که در کدام جبهه بجنگم؛

بعضی انگشت ها اشاره گر اند، انتخاب با من است که منظره را ببینم یا سر انگشت را؛

هرگز پیش از آنکه انتخاب خود را حلاجی کنید بر بانی امری لعنت نفرستید

 

پی نوشت: عکس از آقای مسلم ابراهیمی

 

 

انگشت تا انگشت