سفر

برای مشاهده اندازه واقعی عکس، روی آن کلیک کنید

سفر کردم که از یادم بری دیدم نمیشه

آخه عشق یه عاشق ب
ا ندیدن کم نمیشه

غمِ دور از تو موندن یه بی بال و پرم کرد

نرفت از یاد من عشق، سفر عاشق ترم کرد

Share

Advertisements