قربانی برای شروع حرکت یک روح پرتابل

    

101

ه»شروع ها و سقوط ها» اغلب دیده نمی شوند و مسکوت می مانند. تجربیات شخصی به من می گوید «نتایج و پایان ها» ماندنی تر می شوند. چه کسی می داند لقاح «رویانا» کی بسته شد یا از کی تحقیقاتش شروع شد، اما خیلی ها می دانند که در مهر 85 به دنیا آمده

اما اگر شما اینجا آمدید و این ها را خواندید همانقدر بدانید که شاهد یک شروع شده اید، حتی اگر امروز روزی از روزهای مرداد 88 نیست. شاید هم دلتان خواست و اینجا چیزی نوشتید. مثل وسوسه ی قدم گذاشتن بر سیمانی که تازه روی کار کشیده شده. اما خب، من دورش آجر نچیده ام!ه

به نام خدا برای از اینجا به بعد است، باشد که او همیشه باشد

Advertisements
قربانی برای شروع حرکت یک روح پرتابل