انگشت تا انگشت

  

48

عکس نویسی کلاً فعالیت جالبیه و منم خیلی دوستش دارم. از این کارا زیاد خواهم کرد، هر موقع که بهانه اش دست بده

 

بعضی انگشت ها گل بی جان را طرح می بخشند تا زینت چشمی باشد یا آلتی برای شکستن، انتخاب با من است؛

بعضی انگشت ها روی ماشه می روند تا حمله کنند یا دفاع، انتخاب با من است که در کدام جبهه بجنگم؛

بعضی انگشت ها اشاره گر اند، انتخاب با من است که منظره را ببینم یا سر انگشت را؛

هرگز پیش از آنکه انتخاب خود را حلاجی کنید بر بانی امری لعنت نفرستید

 

پی نوشت: عکس از آقای مسلم ابراهیمی

 

 

Advertisements