حس می‌کنم حتماً باید بنویسم. مشکل اینه که نوشتنی‌ها لزوماً خوب نیستن. مشکل اینه که پشت توییتر، اینستاگرام و گاهی پلاس، پنهان شدم. مشکل این کیبردهای جورواجوری هستند که «پ» و «ژ» هر کدومشون یک طرفه.

دلتنگ چیزی هستم که از اول هم وجود نداشته.

Advertisements